Monday, August 9, 2010

FAKTOR BERLAKUNYA MASALAH PENGKID

Gejala pengkid semakin menular di negara kita.Dianggarkan bahawa terdapat lebih dari 10 000 orang pengkid di seluruh Malaysia. Daripada jumlah itu, sebanyak 80 peratus adalah daripada golongan pelajar sama ada pelajar sekolah ataupun mahasiswi yang sedang menuntut di Institut Pengajian Tinggi (IPT). Persoalannya di sini, apakah yang menjadi faktor pelajar ini memilih untuk menjadi pengkid?

Menurut pandangan beberapa orang tokoh terkemuka,faktor pelajar menjadi pengkid kerana:

a) Golongan pengkid merupakan golongan manusia yang kurang ilmu pengetahuan dan didikan agama islam.
    Kenyataan ini berdasarkan peratusan pengkid di mana sebanyak 80 peratus adalah terdiri daripada bangsa Melayu dan beragama islam. Pengetahuan agama golongan pengkid ini tidak mantap dan menyebabkan  dan mudah bagi syaitan untuk menghasut dan menggoda untuk melakukan kemungkaran.


b)Melalui pengalaman yang menyeronokkan.
Hal ini adalah kerana, apabila seseorang merasakan seronok melakukan perkara negatif itu, maka dia boleh menjadi ketagih untuk terus mengulangi perlakuannya itu. Dia akan menjadi alpa dengan asal-usul dirinya.

c)  Kekeliruan dan kecelaruan perasaan.
Jika mereka( golongan pengkid ) berpendapat kecelaruan perasaan itu kadang kala sesuatu yang normal mungkin boleh diterima. Namun jika aktiviti kecelaruan itu dikatakan sesuatu yang normal, hal ini tidak dapat diterima. Namun begitu, kekeliruan ini perlu dibendung pada peringkat awal kerana semakin lama dibiarkan ia akan menjadi lebih sukar untuk diatasi dan boleh merosakkan seseorang.

1 comment:

  1. we dun noe wut make them to be like dat. wut we cn do is.. pray for them n ourself too :) Insya Allah

    ReplyDelete